អាស៊ានស្ប៉ា និង ខេធីវី

អាស៊ានស្ប៉ា និង ខេធីវី

អាស៊ានស្ប៉ា និង ខេធីវី ត្រូវបានបើកដំណើរការនៅដើ​មឆ្នាំ២០១៨ ដែលជាបុត្រសម្ព័ន្ធរួមជាមួយសណ្ឋាគារ​ អិលប៊ីអិន អាស៊ាន។ មានទីតាំងនៅខាងក្រោយសណ្ឋាគារ អិលប៊ីអិន អាស៊ាន​ ក្នុងក្រុងកំពង់ចាម។ នៅទីនេះមានបម្រើសេវាកម្មដូចជា អាងហែលទឹក (ទឹកក្តៅ ទឹកត្រជាក់) ​ស្ទីម សូណា ម៉ាស្សា ស្ប៉ា និងមានបន្ទប់ខារ៉ាអូខេដ៏ធំទូលាយថែមទៀតផង។

ទំនាក់ទំនង

ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ