បុរី លីម ប៊ុណ្ណា

បុរី លីម ប៊ុណ្ណា

បុរី​លីម ប៊ុណ្ណា​​​ ត្រូវ​​បាន​​បង្កើត​​ឡើង​​​​នៅ​ក្នុង​​ឆ្នាំ ​២០១៣​។​ ​ បុរី​លីម ប៊ុណ្ណា​ ត្រូវ​​បាន​​សាង​​សង់​​លើ​​ផ្ទៃដី​១៣​ហិកតា​ ក្រុមហ៊ុន​​បាន​សាង​​សង់​​ផ្ទះ​ល្វែង​ចំនួន ​៨២​ល្វែង​។ ​ផ្ទះ​​ល្វែង​នីមួយៗ​ មាន​ទំហំ​៤.១​ម៉ែត្រ ​x​ ​១៦​ម៉ែត្រ​ ផ្ទះ​៤.១​ម៉ែត្រ​ ​x​ ​១៧​ម៉ែត្រ​ ​និង​​ផ្ទះ​៤.១​ម៉ែត្រ​​  ​x​ ​១៨​ម៉ែត្រ​ ។ ទីតាំងក្នុងបុរីមានសន្តិសុខ សុវត្ថិភាព១០០%។

ទំនាក់ទំនង

ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ