អាយប៊ើក បៀរ

អាយប៊ើក បៀរ

ស្វាគមន៏មកកាន់នូវផលិតផលថ្មី ដែលជាបុត្រសម្ព័ន្ធ របស់ក្រុមហ៊ុន​ អិលបីអិនគ្រុប។ នៅក្នុងព្រឹត្តិការដែលបារព្ធឡើងនៅវេលា ល្ងាចថ្ងៃ អា-ទិត្យទី ១៧ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ ២០១៩ ក្រុមហ៊ុន បានបើកបង្ហាញ ជាផ្លូវការ នូវផលិតផលថ្មី ដែលមានឈ្មោះថា "Iceberg beer"។ នៅក្នុងព្រឹ្តត្តិការណ៍ នេះផងដែរ មានការអញ្ជើញចូលរួមដោយលោកឧកញ្ញា លីមប៊ុនណា និង លោកជំទាវ តុងធីដា ដែលជាអគ្គនាយក របស់ក្រុមហ៊ុន​ អិលបីអិនគ្រុប ។ Iceberg beer គឺជាផលិតផលរបស់ ប្រទេសសាំងកាពួរ ដែលត្រូវបាននាំចូលផ្តាច់មុខ ដោយក្រុមហ៊ុន អិលបីអិនតែម្តង។ ស្រាបៀដែលមានទំងន់ស្រាលនិងធ្វើឱ្យកម្មវិធីរបស់អ្នកកាន់តែរីករាយនិងជិតស្និទ្ធ។ Iceberg beer រសជាតិនៃភាពជោគជ័យ។

ទំនាក់ទំនង

ទូរស័ព្ទ:
អាសយដ្ឋាន:

ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ