កសិដ្ឋាន ដាំដុះ និង វេចខ្ចប់

កសិដ្ឋាន ដាំដុះ និង វេចខ្ចប់

កសិដ្ឋាន នៅឯភូមិ បុកទឹក ឃុំព្រែកប្រសប់ ស្រុកព្រែកប្រសប់ ខេត្តក្រចេះ តាំងពីឆ្នាំ ២០១៣ ដីទំហំប្រមាណជាង ២១៨៣ នៃផ្ទៃដីសរុប ចំនួន ២២០០ ហិចតា ដែលយើងបានដាំដុះនូវដំណាំជាច្រើនប្រភេទ។ ហើយយើងក៏បាន បុគ្គលិកប្រមាណជាង ១៥៥ នាក់ដើម្បីបំពេញការងារផងដែរ។ បច្ចុប្បន្ន នេះយើងមានដំណាំជាច្រើនប្រភេទដូចជា ៖

  • ចំការកៅស៊ូ ៦០០ ហិចតា
  • ចំការក្រូចឆ្មា ១២០ ហិចតា
  • ចំការក្រូចពោធិ៍សាត់ ៦០ ហិចតា
  • ចំការម្រេច ៤៣ ហិចតា
  • ចំការស្វាយ ៤០០ ហិចតា
  • ចំការ ស្វាយចន្ទី ៩០០ ហិចតា

ទំនាក់ទំនង

ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ